Home

Welkom op de website van de Stichting Leidsche Maatschappij van Weldadigheid.

Het doel van de Stichting Leidsche Maatschappij van Weldadigheid (LMvW ) is om armoede te bestrijden. Dat doet de LMvW door financiële steun te geven aan projecten en initiatieven die voorkomen dat mensen in de Leidse regio vervallen in armoede. Het gaat hierbij om mensen die in armoede leven of die een reëel risico lopen om in armoede te vervallen.

De doelstelling wordt op twee manieren bereikt.

In de eerste plaats maakt het fonds het mogelijk dat individuen voor specifieke behoeften geholpen kunnen worden. Dat doet LMvW door, samen met andere fondsen, een financiële bijdrage te geven aan de Stichting Urgente Noden (SUN). Bij deze Stichting kunnen hulpverleners uit de Leidse regio een aanvraag indienen voor mensen in acute financiële nood, waarvoor algemene voorzieningen tekort schieten.

In de tweede plaats geeft LMvW rechtstreeks geld aan uiteenlopende projecten die aansluiten bij onze doelstelling. Die aanvragen komen doorgaans van stichtingen of verenigingen of zijn bedoeld voor éénmalige projecten en initiatieven. Op deze website leest u meer over het soort projecten dat LMvW steunt en over het aanvraag proces.