Voor wie?

De specifieke groepen waarop de LMvW zich richt zijn doelgroepen, waar een risico is op armoede.  Dit zijn  kwetsbare mensen en/of kinderen die uit de boot dreigen te vallen. De LMvW wil hieraan een bijdrage te leveren, zodat het leven weer in eigen hand genomen kan worden, er perspectief is en zicht op verbetering van leefomstandigheden.

Voorbeelden van dergelijke doelgroepen zijn, thuislozen, alleenstaande moeders, ouderen, mensen met schulden, zzp'ers, jongeren met problemen van uiteenlopende aard, mensen met psychische problemen, migranten en statushouders. 

Projecten kunnen gericht zijn op: educatie, empowerment, entertainment, stressverlaging, verbinding, voorlichting, voedselvoorziening, financiële ondersteuning en gezondheid.

De LMvW richt zich primair op inwoners van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.