Voor vragen kunt u contact opnemen met Fransje Hardeman (bereikbaar via info@lmvw1817.nl).

 

 

Aanvraagprocedure:

 • Aanvraagformulier volledig invullen
 • Meesturen van relevante bijlagen (bijvoorbeeld begroting)
 • Versturen via de website 
 • Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij een bevestiging 
 • Indien nodig wordt u benaderd door de secretaris voor aanvullende vragen
 • De aanvraag wordt daarna door het bestuur beoordeeld 
 • Het bestuur streeft ernaar om binnen 3 maanden na ontvangst een besluit te nemen
 • Zowel bij toekenning als bij afwijzing ontvangt u bericht
 • Indien er een positief besluit genomen is, volgt betaling op de door u aangegeven bankrekening. 
 • Na afronding van het project, ontvangt het bestuur graag een korte evaluatie.

 

 

Voorwaarden:

 • Aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van de LMvW
 • Toekenning gebeurt niet voor personeelskosten en/of huur, tenzij met redenen omkleed
 • Toekenning vindt in principe eenmalig plaats
 • Meerjarige aanvragen kunnen alleen na overleg met het bestuur worden ingediend
 • De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier en de noodzakelijke bijlagen
 • Maximaal kan 10.000 Euro worden toegekend.