Algemeen

De LMvW werd opgericht op initiatief van David du Mortier jr. (1757-1818) als secretaris van het departement Leiden van de Maatschappij “Tot Nut van ’t algemeen. Op 21 oktober 1817 stuurde hij hiertoe een voorstel aan de ingezetenen van Leiden om in ieder geval gedurende de winter zo nodig ondersteuning te verlenen in de vormt van vrije huishuur, kleding, levensmiddelen, turf of anderszins. Aanleiding tot deze oproep was de hoge nood van duizenden verarmde inwoners in de voorgaande winter. De oorzaak van hun problemen was vaak gelegen in werkloosheid, ziekte  of overlijden van de kostwinner.

Dat de LMvW na 200 jaar nog steeds bestaansrecht heeft is niet vreemd, omdat armoede nog steeds bestaat. Dankzij de opbrengsten uit vermogen, kan de LMvW jaarlijks tussen de 30.000 en 60.000 Euro toekennen. 

In 2008 werd de Stichting Urgente Noden (SUN) opgericht. Hiermee werden fondsen samengebracht om de hulp aan inwoners van Leiden te bundelen. Sindsdien subsidieert de LMvW samen met andere fondsen de financiële individuele noodhulp in Leiden.

Op 7 juni 2018 vond een symposium plaats ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de LMvW, waarbij de Leidse stadshistoricus dr. Cor Smit het herdenkingsboek “Strijden tegen armoede” presenteerde. Dit boek is op aanvraag beschikbaar.

 

 

 

 

Het bestuur van de LMvW bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, met te verlengen zittingsperiodes van 4 jaar. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden volledig onbezoldigd, en wordt daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris, Carol van Leeuwen. Het bestuur vergadert 3 tot 5 x per jaar.

De bestuursleden zijn: Jan Willem Coebergh (voorzitter), Jeroen Heijboer (penningmeester), Fransje Hardeman (secretaris), Odise Beerman, (functionarisgegevensbescherming), Hanneke Heshusius, en Martine Vinkestijn.

 

 

Privacyverklaring.

De LMvW voert de werkzaamheden uit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is verantwoordelijk voor de verwerking van project- en persoonsgegevens zoals wordt weergegeven in de hieronder bijgevoegde privacyverklaring.

Privacyverklaring

Jaarverslagen